Tussen de soep en de feiten: "Institutioneel racisme in het gevangeniswezen" door Serge Rooman

Tussen de soep en de feiten, dat zijn korte actualiteitslezingen over de middag, online te volgen.

Tussen de soep en de feiten, dat zijn gratis (digitale) beschouwingen over actuele feiten bij een bord zelfgemaakte soep en boterhammen vanuit je kot! In tijden van corona kunnen we niet samenkomen, daarom kiezen we voor een online video van de lezing. Het voordeel hiervan is dat je kan pauzeren, terugspoelen of opnieuw bekijken vanuit je zetel.

De aankondiging van het onderwerp gebeurt telkens op de vrijdag voorafgaand aan de lezing.

Dinsdag 20 oktober 2020
Online lezing "Institutioneel racisme in het gevangeniswezen"
door Serge Rooman

In deze digitale sessie onderzoeken we of er sprake is van institutioneel racisme in het gevangeniswezen. We bekijken dit zowel formeel vanuit de penitentiaire regelgeving als informeel vanuit de culturele bagage die de werknemers en gedetineerden mee binnen brengen in de gevangenis. Tot slot proberen we aan te geven wat zou kunnen werken om racistische en discriminerende handelingen en uitingen tegen te gaan in het gevangeniswezen.

Serge Rooman volgde een opleiding in de wijsbegeerte en sociale wetenschappen. Sedert 1997 is hij afwisselend tewerkgesteld in de gevangenissen van  Antwerpen,  Merksplas en Hoogstraten. Ook was hij een 7-tal jaar directeur van het opleidingscentrum voor penitentiair personeel afdeling voortgezette opleidingen. Momenteel is hij inrichtingshoofd in de gevangenis te Merksplas.

De link naar de lezing wordt hier gepost op dinsdag 20 oktober.

Meer info op de Soep en feiten website

Bekijk het videoarchief van de lezingen hier.

Seizoen 2020-2021: Data & Programmapartner

20 oktober 2020 - UPV Wetenschapspopularisering
17 november 2020 - 30CC 
15 december 2020 - Masereelfonds Leuven
19 januari 2021 - Davidsfonds Academie
23 februari  2021 - KU Leuven
16 maart  2021 - Internationaal Comité vzw
20 april 2021 - De mens nu
18 mei 2021 - de Bib Leuven

'Tussen de soep en de feiten' is een organisatie van een breed samenwerkingsverband:
de Bib Leuven  -  Vormingplus Oost-Brabant  -   KU Leuven Wetenschapscommunicatie -  Davidsfonds academie  -  
30CC cultuurcentrum Leuven  -  UPV Wetenschapspopularisering -  Masereelsfonds - Internationaal comité - De mens.nu