Boek
Nederlands

Nu het nog kan

+1
Nu het nog kan
×
Nu het nog kan Nu het nog kan

Nu het nog kan

Oproep met adviezen om zowel individueel als collectief actie te ondernemen tegen de ernstige ecologische crisis waarin de Aarde verkeert.
Titel
Nu het nog kan
Auteur
Extinction Rebellion NL
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: De Bezige Bij, 2020
189 p. : ill.
ISBN
9789403100319 (paperback)

Besprekingen

De Aarde bevindt zich in een wereldwijde klimaatcrisis; een ecologische ramp is zich aan het voltrekken. De toekomst van de mensheid staat op het spel. Moet de mens machteloos toezien of heeft hij nog tijd om tegen deze noodlottige ontwikkelingen in verzet te gaan? Dit boek geeft een bundeling van bijdragen, met raadgevingen hoe de strijd moet worden aangegaan. Talrijke contribuanten, zoals Jan Terlouw, Ernst-Jan Kuiper en David Van Reybrouck, geven achtergrondinformatie en adviezen voor een antwoord omgaan met het leefmilieu. Talrijke illustraties, soms wat sensationeel, trachten de lezer te overtuigen. Met een bronvermelding wordt deze uitgave, waarin de Coronaproblematiek niet besproken wordt, afgesloten. Deze gemakkelijk leesbare, indringende uitgave is vooral bestemd om degenen in individueel of collectief verband die zich nog niet of onvoldoende bewust zijn van deze problematiek, tot een andere, meer rebellerende attitude op te roepen.

Over Extinction Rebellion NL

Extinction Rebellion NL is een activistische en geweldloze radicale milieugroep in Nederland, die onderdeel vormt van de in 2018 opgerichte internationale beweging Extinction Rebellion met wortels in de academische wereld in het Verenigd Koninkrijk.

De groep streeft naar een wereld waarin de menselijke samenleving en milieu "op een vruchtbare manier" met elkaar zijn verbonden, en die wordt gekenmerkt door "eerlijke, collectieve besluitvormingsprocessen". De groep vreest het uitsterven van dier- en plantensoorten, en uiteindelijk ook een onleefbare aarde voor mensen. Ze wil dat elk land een 'Deltaplan klimaat' opstelt en uitvoert dat de uitstoot van broeikasgas radicaal doet verminderen. Daarbij zou een zogenaamde 'Burgerkamer' de politici moeten bijstaan. Met geweldloze acties wil de groep de samenleving ontregelen.

De groep laat van zich spreken via korte straatacties en blokkades, in Nederland bijvoorbeeld bij het Shell hoofdkantoor in Den Haag en het Gas…Lees verder op Wikipedia