Boek
Nederlands

Stil de tijd : pleidooi voor een langzame toekomst

Joke J. Hermsen (auteur)

Stil de tijd : pleidooi voor een langzame toekomst

Genre:
Druk bezig zijn en een overvolle agenda hebben is in deze tijd synoniem met een succesvol bestaan. Hermsen schetst de politieke en sociale gevolgen van onze rusteloze en in meerdere opzichten op drift geraakte samenleving. Vanuit het gedachtegoed van Bergson, Bloch, Sloterdijk en Levinas ontwikkelt ze een nieuwe visie op het fenomeen tijd. Tegen de huidige tijdgeest in verkent zij het belang van r
Onderwerp
Tijd, Kunst, Literatuur
Titel
Stil de tijd : pleidooi voor een langzame toekomst
Auteur
Joke J. Hermsen
Taal
Nederlands
Editie
11
Uitgever
Amsterdam: De Arbeiderspers, 2010
272 p., [8] p. pl. : ill.
ISBN
9789029571395 (paperback)

Besprekingen

Waarheid in wordingHoewel de statistieken aangeven dat we tegenwoordig over heel wat meer vrije tijd beschikken dan pakweg een eeuw geleden, leven we in toenemende mate onder de heerschappij van de klok. Pleidooien voor onthaasting en maatregelen om beroeps- en privéleven beter op elkaar af te stemmen, lijken daar vooralsnog weinig verandering in te hebben gebracht. Wie zich afvraagt waarom al die initiatieven en goede bedoelingen weinig zoden aan de dijk lijken te zetten, zou wel eens een antwoord kunnen vinden in Joke J. Hermsens nieuwe essaybundel Stil de tijd. Volgens Hermsen moeten we, als we enige kans willen maken om uit de greep van de klok te geraken, onze omgang met tijd op een fundamentele wijze herzien. Sinds de invoering van de internationale Greenwichtijd eind negentiende eeuw zijn we de tijd in toenemende mate gaan beschouwen als iets wat meetbaar en beheersbaar is. Een economistische samenleving als de onze heeft er ook alle baat bij om zich de t…Lees verder
Rond 1600 is ons wereldbeeld ingrijpend veranderd. De wereld werd een raderwerk, een mechaniek, en de tijd een klok die de uren regelmatig in steeds hetzelfde tempo wegtikt. De winst is duidelijk: wetenschap en industrie. Maar het verlies evenzeer: al datgene wat niet geteld of gemeten kan worden. Over dat laatste heeft Joke Hermsen, schrijfster en filosofe, een aantal essays geschreven en die vervolgens bewerkt en uitgebreid tot een boek. Centraal staat een andere ervaring van de tijd, waar je de klok voor moet vergeten. Filosofen als Bergson en Bloch, schrijvers als Proust en Woolf, de muziek van Simeon ten Holt, de portretten van Margriet Luyten en de schilderijen van Mark Rothko: stuk voor stuk bieden ze zicht op een wereld van wachten, van rust en aandacht, van verveling ook, en van creativiteit. Een wereld die zo vaak verdwijnt achter de haast en de hype van de dag. Een boeiend panorama, met maar een minpunt: een boek dat zo vaak verwijst en citeert, zou dat consequent moeten do…Lees verder

Over Joke J. Hermsen

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Vysotsky

Joke Johannetta Hermsen (Middenmeer, 29 juli 1961) is een Nederlandse schrijfster en filosofe.

Biografie

Hermsen studeerde literatuur en filosofie in Amsterdam en Parijs. In 1993 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann. Ze deed ook onderzoek naar het gedachtegoed van Hannah Arendt, Simone Weil en Emmanuel Levinas.

In 1998 debuteerde Hermsen met de roman Het dameoffer. In 2001 publiceerde ze Tweeduister, een historische roman die zich afspeelt tijdens het interbellum en onder meer T.S. Eliot en Virginia Woolf ten tonele voert. Deze roman werd ook in het Duits vertaald en in 2003 gepubliceerd als Die Gärten von Bloomsbury. De doorbraak bij een groter lezerspubliek kwam er in 2004 met de roman De profielschets, een satire op academisch filosofische kringen. Hermsen schrijft ook essays over kunst, literatuur en filos…Lees verder op Wikipedia