Boek
Nederlands

De schreeuw van Katelijn

Maria Jacques (auteur)

De schreeuw van Katelijn

In de reeks:
Een vrouw uit Leuven probeert te achterhalen waarom twee vrouwen van middelbare leeftijd in 1543 daar om hun hervormde geloof levend werden begraven.
Titel
De schreeuw van Katelijn
Auteur
Maria Jacques
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2001
230 p.
ISBN
90-6306-430-6

Besprekingen

Het protestantisme en zijn vertakkingen in een katholieke stad als Loven (het 'Leuven' van de 16e eeuw) en de vrouw: rond deze thema's, die van een maatschappij in beroering en anderzijds die van de vrouw die haar rechten binnen die maatschappij opeist, heeft Maria Jacques haar roman De schreeuw van Katelijn geconcipieerd. Zij trekt de lijn die ze al had uitgezet in haar roman De vrouwen van het hof, die eveneens in de 16e eeuw is gesitueerd, verder door, maar ze voegt er ook een opmerkelijke nieuwe dimensie aan toe: via een ingenieus opgezette constructie wordt een beweging op gang gezet die de lezer via de vertellende ikfiguur Mia Vanhoof van het heden terugvoert naar de woelige 16e eeuw. Zo spant de auteur een web over vijf eeuwen westerse cultuurgeschiedenis.

Kernverhaal van de roman is de persoonlijke levensgeschiedenis van twee vrouwen die op 15 juni 1543 op de Leuvense Grote Markt levend werden begraven: Katelijn Metsijs, dochter van Joos, die de broer was …Lees verder
Als een 50+ vrouw uit Leuven haar bibliotheekbaan door reorganisatie is kwijtgeraakt, gaat ze reizen en zich verdiepen in de historie van Leuven. Mia begint de levens te traceren van twee vrouwen, wier gruwelijke dood in 1543 om hun hervormde geloof haar is gaan intrigeren. Katelijn Metsys, dochter van de Leuvense stadsarchitect, trouwde met een begaafde jongere man, die door de alcohol aan lager wal raakt. Kort na haar huwelijk kiest ze voor het verboden hervormde geloof. Na een moeilijk leven wordt ze, 55 jaar oud en moeder van zeven kinderen, met haar beste vriendin gearresteerd en later levend begraven. De kracht van Katelijn helpt Mia haar eigen verdriet te verwerken. Van de Vlaamse redactrice (1928) verschenen eerder verschillende historische romans. In deze roman is de plot mager, maar het leven van Katelijn wordt heel goed beschreven, waarbij vooral een levendig tijdsbeeld wordt gegeven, dat raak duidelijk maakt hoe weinig kans een onafhankelijk denkende vrouw had in de door d…Lees verder