Boek
Nederlands

Zuchtigheid en afhankelijkheid : in hun relatie met middelengebruik

Mark Kinet (redacteur)
+1
Zuchtigheid en afhankelijkheid : in hun relatie met middelengebruik
×
Zuchtigheid en afhankelijkheid : in hun relatie met middelengebruik Zuchtigheid en afhankelijkheid : in hun relatie met middelengebruik

Zuchtigheid en afhankelijkheid : in hun relatie met middelengebruik

Mark Kinet (redacteur)
In de reeks:
De oorzaken van zuchtigheid en afhankelijkheid worden vaak gesitueerd bij de psychofarmacologische eigenschappen en werking van bepaalde middelen. Er is dan sprake van soft en hard drugs die min of meer aanleiding zouden geven tot gewenning en verslaving.
In deze publicatie wordt echter vooral de subjectieve dimensie van middelengebruik begrijpelijk gemaakt. Vanuit diverse psychoanalytische p
Titel
Zuchtigheid en afhankelijkheid : in hun relatie met middelengebruik / red. Mark Kinet
Redacteur
Mark Kinet
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Garant, 2006
139 p.
ISBN
90-441-1814-5

Besprekingen

Het vierde nummer reeds in de uitstekende reeks 'Psychoanalytisch Actueel', die een klankbord wil zijn voor de diversiteit van de hedendaagse psychoanalytische theorie en praktijk. Zes essays cirkelen in deze uitgave rond het thema van de 'zuchtigheid', een ietwat middeleeuws aandoende term, die uitdrukking geeft aan een pathologisch verlangen naar ? in dit geval ? de toxicomanische roes en daarbij aansluitend de afhankelijkheid van het subject ten aanzien van het roesverwekkende product. De psychoanalyse beschouwt het subject voor alles als een 'talig' subject en haar behandelingswijze gebeurt dan ook via deze taal. We vermelden dit omdat het een specifiek probleem oplevert bij de behandeling van toxicomanie ? alcoholverslaving of het misbruik van drugs in het algemeen ? ,waarbij het subject zich voor een deel (zijn/haar toxicomane deel) 'terugtrekt' uit de talige structuur in het niet kunnen omgaan met het structurele tekort in de taal en het bestaan. Binnen de psychoanalyse wordt d…Lees verder
In dit vierde boek in de reeks 'Psychoanalytisch Actueel' cirkelen zes essays rond het thema 'zuchtigheid', een ietwat middeleeuws aandoende term, die uitdrukking geeft aan een pathologisch verlangen naar in dit geval de toxicomanische roes. Binnen de psychoanalyse gewaagt men eerder van een a-dictie tegenover een addictie (verslaving). A-dictie, niet spreken, niet kunnen spreken van wat er gaande is. In die zin wordt verslaving eerder een psychosomatisch fenomeen dat vooreerst behoedzaam in de taal moet worden teruggeplaatst. Uit hier gepresenteerde korte gevalsbeschrijvingen blijkt een misgelopen hechting in de vroege jaren een vaak weerkerend element te zijn, en in de behandeling is het dan ook zaak weer of voor het eerst een relatie gebaseerd op vertrouwen, van hechting, met de wereld te installeren. Een boeiende verkenning, die wel voorkennis vereist in het domein van de psychoanalyse. Met bibliografie per artikel.