Boek
Nederlands

Ontbinding

Piet Gerbrandy (auteur)
Uit zeven delen bestaande bundel met veel overgangen tussen proza en poe͏̈zie, personages onderling en ook beschouwing en ervaring, met teksten die van de lezer een actieve rol vragen.
Extra onderwerp
Poëziekrant
Titel
Ontbinding
Auteur
Piet Gerbrandy
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij Atlas Contact, 2021
95 p.
ISBN
9789025464684 (paperback)

Besprekingen

In ‘Ontbinding’ maakt Piet Gerbrandy (1958) z’n reputatie van veelzijdig dichter weer waar. De bundel kent 7 delen, elk voorafgegaan door een Grieks of Latijns citaat van o.m. Pindaros en Homerus (achterin vertaald) en zowel proza als poëzie. In deel 1 fungeert de verhaalvorm nog als inleiding op de gedichten, in deel 2 staan flarden vertelling boven elk vers, in deel 3 wisselen ze elkaar af en in deel 4 vloeien ze ineen, in deel 5 neemt proza de overhand en in de delen 6 en 7 komt de vorm van respectievelijk deel 3 en 2 terug. Het perspectief varieert tussen een ik- en een hij-personage. Die zijn gekoppeld aan een staande en een cursieve tekstweergave, maar gaan eveneens, zie titel, in elkaar over. Inhoudelijk speelt Gerbrandy met verwijzingen, reflecties en opvallend veel suggestie: 'Groots en heilig uw billen / om te zwijgen over uw / (het is een geheim dat betovert en trillen doet hevig) // maar nu moet ik gaan'. Of je je nu laat vervoeren of niet, feit is dat de dichter ondanks d…Lees verder

Bedelvende borsten

Piet Gerbrandy beschrijft hoe de dichter zich terugtrekt en het voorbijgaan van alles bepeinst.

Piet Gerbrandy (1958) is een dichter die niet aan modieuze praktijken doet. Zelfs in zijn meest experimentele verzen proef je nog de culturele bagage, die hij als classicus met zich meedraagt. Misschien is nog wel het meest 'nieuwe' aan zijn poëzie dat hij haar de laatste jaren vermengt met proza, dat wil zeggen, zijn gedichten figureren als het ware in een groter verhaal, zo ook in zijn jongste bundel Ontbinding.

In Gerbrandy's jongste verhaal volgen we de ontbinding van een hoofdpersoon, die langzaamaan alles achter zich laat en toch nog een paar flinke verlangens overhoudt, die hij tot literatuur omsmeedt. Een van de afdelingen bevat zelfs een ouderwetse zoektocht in proza, door landschappen met wilde dieren en monniken, heel canoniek, gelardeerd met eenvoudige, volkse kwatrijnen. De slotsènes onthullen dat het eigenlijk de vergeefse zoektocht naar een vrouw is: 'Maar als ik er ben hoef ik niet verder. Dan kan ik aangenomen dat zij inderdaad ontbreekt rustig g…Lees verder

Over Piet Gerbrandy

Piet Gerbrandy (Den Haag, 17 september 1958) is een Nederlands dichter, classicus, docent in het middelbaar en universitair onderwijs, mede-auteur van schoolboeken, essayist, vertaler en librettist.

Biografie

Piet Gerbrandy studeerde van 1976 tot 1984 klassieke talen en vergelijkende indo-europese taalwetenschap te Leiden en doceert Klassiek en Middeleeuws Latijn aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakt vertalingen uit het Grieks en Latijn en schrijft essays, gedichten en poëzierecensies. Hij heeft onder meer de Institutio Oratoria van Marcus Fabius Quintilianus uit het Latijn vertaald als De opleiding tot redenaar (2001) en De consolatione philosophiae van Boëthius als Troost in filosofie. Boëthius (2019).

In 1993 begon hij met het schrijven van essays voor het weekblad De Groene Amsterdammer; in 1996 werd hij poëzierecensent bij de Volkskrant. In 2007 verscheen zijn boek ove…Lees verder op Wikipedia