Schildering van de pogingen van enkele Portugese missionarissen om tegen de uitdrukkelijke wil van de autoriteiten het christendom in het 17e-eeuwse Japan te prediken.
Titel
Stilte : roman
Auteur
Shusaku Endo 1923-1996
Vertaler
C.M. Steegers-Groeneveld
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Japans
Oorspr. titel
Chinmoku
Uitgever
Utrecht: Uitgeverij Kok, 2017 | Andere uitgaves
222 p.
ISBN
9789043527897 (paperback)

Besprekingen

Een op historische feiten gebaseerde roman die zich hoofdzakelijk afspeelt in het Japan van rond 1640. Twee Portugese missionarissen proberen om de weinige christenen, die nog in Japan zijn overgebleven na de massale vervolgingen en na het instellen van de doodstraf op het aanhangen van het christendom, te helpen bij het in stand houden en het verspreiden van hun geloof. Een en ander loopt op een mislukking uit. Shusaku Endo (1923-1996), een op twaalfjarige leeftijd katholiek geworden Japanse auteur, heeft, hoewel het gegeven zich daar goed voor leent, geen spannende avonturenroman geschreven. Hij zocht het meer in de beschrijving van de verschillen tussen de Japanse en de Westerse benadering van vraagstukken als God, zonde en dood. Daarbij geeft hij een verklaring voor de houding van de toenmalige autoriteiten die het christendom als een gezagsondermijnende godsdienst zagen. Maar de roman is vooral boeiend in de weergave van de twijfels van één van de jezuïeten aan zijn geloof en aan…Lees verder

Over Shusaku Endo

Shūsaku Endō (遠藤 周作 Endō Shūsaku) (Tokio, 27 maart 1923 - 29 september 1996) was een Japans schrijver. Hij wordt gezien als een van de grootste Japanse schrijvers uit de ‘derde generatie' van na de Tweede Wereldoorlog, samen met Junnosuke Yoshiyuki, Shotaro Yasuoka, Junzo Shono, Hiroyuki Agawa, Ayako Sono en Shumon Miura.

Endo was katholiek. In zijn werken zijn dan ook veel referenties naar dit geloof terug te vinden, evenals verwijzingen naar zijn kindertijd.

Biografie

Endo werd geboren in Tokio, maar zijn ouders verhuisden kort na zijn geboorte naar het door Japan bezette Mantsjoerije. In 1933 scheidden zijn ouders, waarna Endo met zijn moeder terugverhuisde naar Japan. Ze gingen wonen in Kobe. Zijn moeder bekeerde zich hier tot het katholieke geloof en voedde de jonge Endo op als katholiek. In 1935 werd hij gedoopt en kreeg daarbij de doopnaam Paulus.

Van 1950 tot 1953 studeerde Endo Franse literatuur aan…Lees verder op Wikipedia