Boek
Nederlands

Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Tekstboek, 1

An Wuyts (auteur)
+1
Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Tekstboek, 1
×
Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Tekstboek, 1 Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Tekstboek, 1

Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Tekstboek, 1

Titel
Nederlands voor gevorderde anderstaligen. Tekstboek, 1
Auteur
An Wuyts
Taal
Nederlands
Editie
Zesde, herziene druk
Uitgever
Leuven: Acco, 2016
246 p.
Aantekening
Tekstboek 1 is geactualiseerd en afgestemd op het niveau 'Vantage' (B2) van het Europees Referentiekader Taalcursus Nederlands (Belgisch-Nederlands), raadpleging in het Nederlands, doelgroep: gevorderden, richtniveau 3, vantage
ISBN
9789462927704 (paperback)

Besprekingen

De doelgroep van dit tekstboek is de gevorderde anderstalige die al een stevig niveau van het Nederlands bereikt heeft. Het Nederlands is voor deze doelgroep niet de moedertaal, maar ze kunnen zich mondeling en schriftelijk een heel eind redden. De doelgroep wordt qua niveau aangeduid als B2 (Vantage) conform het Europees Referentiekader. Dat niveau houdt in: kan complexe teksten begrijpen, zich goed uitdrukken in het Nederlans (ook presenteren) en schrijft zonder moeite rapporten, brieven en verslagen. We hebben het dus over een redelijk hoog niveau. Dit Tekstboek is thematisch van aard. Er worden tien thema's behandeld: toerisme, geloof-bijgeloof, muziek, interculturele communicatie, sport, politieke instellingen, onderwijs, gezondheid, armoede en criminaliteit. De opbouw van ieder hoofdstuk is steeds gelijk, met daarin de volgende paragrafen: inleiding, lezen, schrijven, spreken, luisteren, extra woordenschat en basiswoordenschat. Dit betekent dat steeds diverse aspecten van passieā€¦Lees verder