Boek
Nederlands

Murakami en het gespleten leven

Ype De Boer (auteur)

Murakami en het gespleten leven

Een analyse van het complete werk van Murakami aan de hand van het overkoepelende thema: de fundamentale gespletenheid in het menselijk bestaan.
Extra onderwerp
De Morgen, Boeken
Titel
Murakami en het gespleten leven
Auteur
Ype De Boer
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Uitgeverij AUP, © 2017
203 p.
ISBN
9789462981720 (paperback)

Besprekingen

De auteur analyseert het werk van Murakami vanuit de gedachte dat de hoofdpersonen in zijn werk vanuit hun gespletenheid proberen een betekenis aan het leven te geven. Deze gespletenheid staat volgens de auteur symbool voor de westerse mens, die vanuit een innerlijke gespletenheid probeert om te gaan met liefde en dood, vervreemding en lot. De vijf hoofdstukken sluiten af met een aantekening waarin een specifiek thema aan bod komt. Het boek bevat daarnaast een klein notenapparaat, een bibliografie en een titelindex. Het is een boeiend verslag, over een auteur die zeker in de belangstelling staat, maar het is zeker geen eenvoudig boek. De auteur verwacht kennis van belangrijke letterkundige en filosofische thema's.