E-readers

Wist je dat je in de Bib ook e-readers en e-boeken kan uitlenen? 

Algemene voorwaarden
Om een e-reader te ontlenen moet je lid zijn van de Bib Leuven, verklaar je je akkoord met het gebruikersreglement van de Bib Leuven en heb je op het moment van uitleen geen openstaand saldo meer. Bovendien ondertekent de lener een kopie van dit uitleenreglement bij elke uitleen van een e-reader.

Uitleenprocedure
De e-reader kan ontleend worden aan de balie. De bibmedewerker maakt het toestel gebruiksklaar en zorgt ervoor dat de e-boeken die je wil lezen op de e-reader worden geplaatst.
Er kan slechts 1 e-reader per lener worden ontleend. Er mogen maximum 5 e-boeken per e-reader ontleend worden. Er zal een handleiding per e-reader worden meegegeven aan de lener. We verwachten dat de lener de e-reader conform de bijgeleverde handleiding zal gebruiken.
Voor het gebruiksklaar maken van een e-reader betaal je als volwassene een verwerkingskost van 0,90 euro. Het ontlenen van e-boeken is gratis. Kinderen onder de 12 jaar betalen geen verwerkingskost.
Het afhalen en terugbrengen van de e-readers kan enkel aan de balie. De e-reader mag nooit in de inleverbox of de inleverrobot gedeponeerd worden. Bij het terugbrengen zal een medewerker de e-reader controleren op schade en ongeoorloofd gebruik (zie gebruiksvoorwaarden).
De uitleentermijn bedraagt 28 dagen. De uitleentermijn kan niet verlengd worden.
Bij te laat binnenbrengen wordt 0,15 euro boete per e-reader per dag aangerekend en 0,15 euro boete per e-boek per dag.
Bij verlies of beschadiging van de e-reader en/of beschermhoes wordt het volledige aankoopbedrag van deze materialen aan de lener aangerekend aan de actuele verkoopprijs. Ook de e-boeken die op het toestel stonden dienen volledig te worden vergoed aangerekend aan de actuele verkoopprijs.

Gebruiksvoorwaarden
De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De e-reader wordt steeds uitgeleend in een hoesje en blijft tijdens de hele leenperiode in deze hoes, om schade te voorkomen.
Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden. De lener blijft verantwoordelijk voor de e-reader.
De lener behandelt de e-reader met zorg.
De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door de Bib Leuven op het toestel werden geplaatst.
Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken door de lener is dus niet toegestaan.
De lener verbindt er zich toe dit reglement na te leven. Op vraag kan de lener een kopie krijgen van dit ondertekende reglement.