Om gebruik te maken van de internetpc’s:

Hoe werkt het?

Is er een pc vrij? Dan kan je een sessie beginnen. Bij de start van een sessie toon je je persoonlijke lidkaart aan de baliemedewerker. Het is mogelijk dat hij of zij  naar je identiteitskaart vraagt.

De bibliotheekmedewerkers staan in voor de reservaties en het opstarten.  Als gebruiker kan je ook zelf een sessie starten of reserveren aan de internetpc’s.

Muziek of film beluisteren? Gebruik je hoofdtelefoon of leen er één aan de onthaalbalie in ruil voor je identiteitskaart of bibkaart.

Wil je zeker zijn van een plek? Dan kan je een sessie vooraf reserveren. Dit is optioneel en niet verplicht. Je kan een sessie telefonisch via 016. 22 65 22  of aan de onthaalbalie van de bib inplannen.

Wanneer?

Tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Heb je een sessie gereserveerd? kom zeker op tijd, want als je 10 minuten te laat arriveert, verlies je je recht op een sessie.

Afspraken

Het is niet toegestaan om:

  • de apparatuur of de programma's te beschadigen;
  • internet te gebruiken voor illegale doeleinden;
  • illegale kopieën te maken of bibliotheekmaterialen te kopiëren;
  • pagina's die in strijd zijn met de wetgeving of aanstootgevend zijn te raadplegen.

De Bib Leuven is niet verantwoordelijk voor :

  • storingen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet;
  • de betrouwbaarheid van de via internet aangeboden informatie.
  • Het niet naleven van deze afspraken kan leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van de diensten van de bibliotheek.

Als je gebruik maakt van internetpc’s, ga je ermee akkoord om deze gebruiksvoorwaarden te respecteren.