De Bib Leuven werkt al meer dan 10 jaar samen met de Leuvense gevangenissen om een bibliotheekdienst binnen de gevangenismuren uit te bouwen. De gedetineerden beschikken nu over een volwaardige bibliotheekvoorziening met een kleine, maar recente collectie boeken, strips, cd’s, dvd’s, tijdschriften, games en gezelschapspellen.  Bijzonder is het uitgebreide gamma aan anderstalige boeken. Via een beveiligde internetverbinding kunnen ze de catalogus van de openbare bibliotheek raadplegen en vrij uit de collectie putten. De Bib Leuven bezorgt op regelmatige tijdstippen wissel- en themacollecties en geeft advies inzake bibliotheekwerking, leesbevordering en collectievorming. Elke week worden er ongeveer 150 gereserveerde materialen aan de gevangenissen bezorgd en weer opgehaald.

Hulpgevangenis
De hulpgevangenis in de Maria-Theresiastraat is al sinds 1869 een arresthuis met zo’n 175 bewoners. Naast mensen in voorarrest verblijven er ook een aantal veroordeelden en geïnterneerden. Deze gevangenisbibliotheek maakt gebruik van hetzelfde uitleensysteem als de bibliotheek. Je kan deze collectie dus raadplegen via de Leuvense bibliotheekcatalogus.

Centrale gevangenis
De centrale gevangenis huisvest ongeveer 350 gedetineerden. De directie bouwde met behulp van enkele gedetineerden een goed uitgeruste gevangenisbibliotheek die sinds 2004 gesteund wordt door de samenwerking met de openbare bibliotheek.

Leesclub
Sinds november 2013 bespreekt een leesclub, ondersteund door boekhandel Boekarest en De Bib om de 2 maanden een literaire roman. De club bestaat uit gedetineerden en mensen ‘van buitenaf’ . Ze bevordert het lezen en wil ook zorgen voor een beter begrip tussen mensen van buiten en van binnen de gevangenismuren.

Cultuur en ontmoeting
Ook in de Leuvense gevangenissen is cultuur belangrijk. Samen met de Rode Antraciet, de cultuurdienst van de gevangenis zeg maar, doet de Bib Leuven graag een duit in het zakje. We ondersteunen hen dus niet alleen door werken uit onze collectie ter beschikking te stellen, maar ook door het idee van ontmoetings- en cultuurplek naar de gevangenis te brengen. En dat doen we door linken te leggen met andere Leuvense organisaties. Gevangenen konden zo onder meer al genieten van afleveringen van Docville, Rode Hond, M-idzomer, het Holebifilmfestival …

Heb je vragen over deze werking of ideeën om ze te verbeteren? Dan kan je terecht bij Bart Dils.

 


met steun van de Vlaamse Overheid.