Gezocht: verhalen uit de Stedelijke Technische School

Ben of ken jij iemand die op de vroegere Stedelijke Technische School in Tweebronnen zat?

oproep oud-leerlingen

Momenteel loopt er in de Bib Leuven Tweebronnen de expo "De Bib Leuven, een nieuw hoofdstuk", een expo over de renovatie en de geschiedenis van Tweebronnen.

Over de geschiedenis van het vroegere schoolgebouw zijn documenten, plannen, correspondenties en foto's gearchiveerd.

Over het leven in de Stedelijke Technische School zelf is echter weinig gedocumenteerd. De bib zou graag in samenwerking met de Erfgoedcel en het Stadsarchief de verhalen op een vakkundige manier verzamelen. Het leek ons nu een geschikt moment om oud-leerlingen, leerkrachten en schoolpersoneel warm te maken om deze verhalen met ons te delen.

In de box die in de expo staat, kan je je contactgegevens deponeren als je graag je verhalen, foto's, brieven en andere materialen deelt om ze te laten documenteren.

Je kan ook mailen naar bibliotheek@leuven.be met als onderwerp "Technische School".

oud-leerlingen gezocht
Wie is deze leerling die de zaagmachine bedient? (c: Stadsarchief Leuven)
lokaal Tweebronnen
Komt dit lokaal je bekend voor? (C: Stadsarchief Leuven)