Retributiereglement op de diensten van de Bib Leuven - GR 01-03-2021

Artikel 1 – Omschrijving retributie

In de Bib Leuven, de stedelijke openbare bibliotheek, wordt een retributie geheven op volgende diensten:

 1. voor een jaarlijks abonnement;
 2. op het reserveren materiaal;
 3. op het laattijdig inleveren van materiaal;
 4. bij verlies of onherstelbare beschadiging van materiaal;
 5. op het gebruik van digipunt en het maken van een kopie en scan.

 

Artikel 2 - Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de gebruiker. In geval het gaat om een minderjarige persoon, is de retributie verschuldigd door degene die er burgerlijk verantwoordelijk voor is.

 

Artikel 3 - Tarief

Volgende tarieven worden vastgesteld en zijn cumuleerbaar:

a) Jaarlijks abonnement

 •  Kinderen en jongeren (Jonger dan 18 jaar): Gratis
 • Volwassenen (Vanaf 18 jaar, zonder specifieke regeling): 6,00 euro
 • Volwassenen met domicilie buiten België, toegang tot fysiek en digitaal aanbod: 6,00 euro Met eenmalige waarborg 75,00 euro
 • Volwassenen met domicilie buiten België, enkel toegang tot digitaal aanbod: 6,00 euro
 • Kansentarief (Vanaf 18 jaar, met Leuvense UiTpas die recht geeft op het kansentarief.): 20% van de abonnementskost
 • Personeel Stad Leuven, ocmw en Zorg Leuven: Gratis
 • Vrijwilligers de Bib Leuven: Gratis

b) Reservatiekost

 • Reservatiekost per aangevraagd materiaal uit de collectie van de Bib Leuven op beschikbare materialen (materialen die in de Bib op het rek staan): 0,90 euro
 • Reservatiekost per aangevraagd materiaal uit de collectie van de Bib Leuven op niet-beschikbare materialen (nog uitgeleend door een andere lener): 0,90 euro
 • Reservatiekost per aangevraagd materiaal uit de collectie van de Bib Leuven, al dan niet beschikbaar, maar specifiek met afhaalplaats Bibliobus: Gratis
 • Reservatiekost per materiaal uit de collectie van een andere Vlaamse openbare bibliotheek, via interbibliothecair leenverkeer: 0,90 euro
 • Reservatiekost per materiaal uit de collectie van een universitaire bibliotheek, via interbibliothecair leenverkeer: 8,00 euro

c) Te laat binnengebrachte materialen

Per materiaal, per dag te laat binnengebracht: 0,15 euro

d) Verloren en beschadigde materialen

 • Verloren bibkaart, binnen een lopend abonnement: 3,00 euro
 • Verloren materialen uit de collectie van de Bib Leuven. Te vervangen.: Aankoopprijs indien gekend in WISE + 1,50 euro verwerkingskost. Indien uitzonderlijk niet gekend: kost op basis van vervangbedrag, bepaald door collectievormer.
 • Beschadigde/onvolledige materialen uit de collectie van de Bib Leuven: Aankoopprijs, of anders na bespreking gepaste vergoeding
 • Verloren of beschadigde materialen ontvangen via interbibliothecair leenverkeer: Volgens regelement van thuisbibliotheek materiaal

e) Gebruik digipunt en kopie/scan

 • Pc’s in de bib, beschikbaar tot 2u15 per dag per persoon: Gratis
 • Kopie, per kant A4 (A3 = A4x2): 0,20 euro
 • Scan naar mailadres: Gratis
 • Scan naar print, per kant A4: 0,20 euro

 

Artikel 4 – Betaalwijze

De retributie dient bij het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 117 van het decreet lokaal bestuur of via gerechtelijke weg.

 

Artikel 5 – Algemene bepalingen

Onderhavig reglement treedt onmiddellijk in voege. Het gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2015 aangaande het hetzelfde onderwerp wordt opgeheven vanaf het in voege treden van onderhavig reglement.

Dit besluit zal voor kennisgeving naar de heer gouverneur worden gezonden.