De spel-o-theek richt zich op kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, een handicap of langdurige ziekte en op leerbedreigde kinderen.

spelotheek

Aanbod
Leerbedreigde kinderen en personen met een ontwikkelingsstoornis, een handicap of langdurige ziekte hebben behoefte aan aangepast en aantrekkelijk speelgoed. Het speelgoed zet hen aan tot activiteit en moedigt hen aan om belemmeringen te overwinnen, hun fantasie te uiten … Dit speelgoed kan je in de spelotheek uitproberen en lenen. Intussen kan je ook informatie krijgen over het spelmateriaal en is er tijd voor een gesprek. Het speelgoed is onderverdeeld in categorieën zoals zintuiglijk spel, spel voor fijne en voor grove beweging, fantasie- en rollenspel, puzzels en gezelschapsspelen.

Bij elk speelgoed hoort een fiche met vermelding van prijs, leverancier, aantal onderdelen … Zo kan de lener het spel op volledigheid controleren vóór het weer ingeleverd wordt. Je kan het spelmateriaal gratis 4 weken lenen. Op vraag kan je de periode een keer verlengen. Als je spelmateriaal te laat inlevert, betaal je een boete.

Groepen kunnen na afspraak in de spel-o-theek komen spelen. De groep zorgt zelf voor begeleiding.

Werking
De spel-o-theek is onderdeel van de doelgroepenwerking van de Bib Leuven. Ze bevindt zich bij het bibliotheekfiliaal van Kessel-Lo. De spel-o-theek werkt met vrijwilligers. De medewerkers zijn door ervaring vertrouwd met de doelstellingen van de spel-o-theek. De Leuvense spel-o-theek is aangesloten bij het Vlaams Overleg voor Spelotheken, dat de Vlaamse spelotheken ondersteunt en begeleidt.

Contact
Wie meer informatie wil of een eerste afspraak wil maken, mag contact nemen via spelotheek@leuven.be

Opgelet: de Bib Leuven volgt de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan -   update 15 december

We kunnen onze leden momenteel blijven ontvangen op afspraak, volgens de huidige richtlijnen van afstand en hygiëne. Wil je nieuwe materialen ontlenen of heb je nog materialen die ingeleverd moeten worden? Klik hier om een online afspraak te boeken. Voor meer informatie kun je ons contacteren via email: spelotheek@leuven.be of op het nummer: 016/ 56 19 90 (dinsdag-vrijdag).

Attention: the library of Leuven is following the measures taken by the government to combat the spread of the Coronavirus – update 10 november

We continue to provide our service in the spelotheek by appointment, according to the current measures regarding social disctancing and hygiene. If you would like to borrow new materials or return borrowed materials, we ask you to make an appointment. Click here to book an online appointment. For more information please contact us by email: spelotheek@leuven.be, or by phone: 016/ 56 19 90 (Tuesday-Friday).