De spelotheek richt zich op kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, een handicap of langdurige ziekte en op leerbedreigde kinderen.

spelotheek

Aanbod
Leerbedreigde kinderen en personen met een ontwikkelingsstoornis, een handicap of langdurige ziekte hebben behoefte aan aangepast en aantrekkelijk speelgoed. Het speelgoed zet hen aan tot activiteit en moedigt hen aan om belemmeringen te overwinnen, hun fantasie te uiten … Dit speelgoed kan je in de spelotheek uitproberen en lenen. Intussen kan je ook informatie krijgen over het spelmateriaal en is er tijd voor een gesprek. Het speelgoed is onderverdeeld in categorieën zoals zintuiglijk spel, spel voor fijne en voor grove beweging, fantasie- en rollenspel, puzzels en gezelschapsspelen.

Bij elk speelgoed hoort een fiche met vermelding van prijs, leverancier, aantal onderdelen … Zo kan de lener het spel op volledigheid controleren vóór het weer ingeleverd wordt. Je kan het spelmateriaal gratis 4 weken lenen. Op vraag kan je de periode een keer verlengen. Als je spelmateriaal te laat inlevert, betaal je een boete.

Werking
De spelotheek is onderdeel van de doelgroepenwerking van de Bib Leuven, we werken hier nauw samen met Huis van het Kind Leuven.

De Spelotheek bevindt zich bij het bibliotheekfiliaal van Kessel-Lo en werkt met vrijwilligers. De medewerkers zijn door ervaring vertrouwd met de doelstellingen van de spelotheek.

De Leuvense spelotheek is aangesloten bij het Vlaams Overleg voor Spelotheken, dat de Vlaamse spelotheken ondersteunt en begeleidt.

Contact
Wie meer informatie wil of een eerste afspraak wil maken, kan contact opnemen via 

Opgelet: de Bib Leuven volgt de maatregelen van de overheid om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan -   update 11 februari 2021

Wil je lid worden van de spelotheek? Maak dan een eerste afspraak via email: spelotheek@leuven.be of via het nummer: 016/ 56 19 90 (dinsdag-vrijdag).

Ben je al lid? We kunnen onze leden momenteel blijven ontvangen op afspraak, volgens de huidige richtlijnen van afstand en hygiëne. Wil je nieuwe materialen ontlenen of heb je nog materialen die ingeleverd moeten worden? Klik hier om een online afspraak te boeken. 

Voor vragen of meer informatie kun je ons contacteren via email: spelotheek@leuven.be of op het nummer: 016/ 56 19 90 (dinsdag-vrijdag).

Attention: the library of Leuven is following the measures taken by the government to combat the spread of the Coronavirus – update February 11 2021

Would you like to become a member of the spelotheek? Make your first appointment via email: spelotheek@leuven.be or via the number: 016/ 56 19 90 (Tuesday-Friday).

Already a member? We can currently continue to receive our members by appointment, according to the current guidelines of distance and hygiene. Would you like to borrow new materials or do you have any materials that need to be handed in? Click here to book an online appointment. 

If you have questions or you want more information, please contact us by email: spelotheek@leuven.be or on 016/ 56 19 90 (Tuesday-Friday).