Lid worden
•  Gratis
•  Bij verlies of beschadiging betaal je voor een nieuwe lidkaart € 3

Ontlenen
•  15 materialen (boeken, strips, cd's, cd-roms, speelfilms)
•  Wie jonger is dan 12 kan enkel materialen uit de jeugdafdeling ontlenen

Reserveren
• € 0,90 per materiaal

Uitleentermijn
•  28 dagen
•  elk materiaal kan tot 2 keer verlengd worden
•  er kan niet worden verlengd als het materiaal gereserveerd is of als de uitleentermijn overschreden is

Leengeld
• Gratis
Verlengen
•  Gratis

Boetes
•  € 0,15 per materiaal per dag
•  Bij verlies of onherstelbare beschadiging van materialen rekenen we de huidige aanschafwaarde + een bedrag van € 4 aan.

Fotokopieën en prints
•  € 0,20 per stuk